[Webgame] Vương Giả Thiên Hạ Offline

Webgame chiến thuật Vương Giả Thiên Hạ Offline mang phong cách xây dựng công trình và dàn trân Tải Vương Giả Thiên Hạ Offline part 1 Tải Vương Giả Thiên Hạ Offline part 2 Tải Vương Giả Thiên Hạ Offline part 3 Tải Vương Giả Thiên Hạ Offline part 4...
Posted on

Webgame chiến thuật Vương Giả Thiên Hạ Offline mang phong cách xây dựng công trình và dàn trân


Pass: mygamevn.com


IP Máy ảo 192.168.200.128
Mở máy ảo, chọn “I moved It”, trong màn hình desktop chạy Start Sever.
Vào 192.168.200.128 (dùng UC Browser)
Pass MSSQL sa pass 1234

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer