[Webgame] Ngục Quốc Tranh Phách Offline Việt Hóa 80% – Game dàn trận

Game thẻ tướng Ngục Quốc Tranh Phách Offline được Việt Hóa 80% đặc sắc. http://123link.pw/ey6f http://123link.pw/GNsM Pass: mygamevn.com Giải nén vào ổ D với đường dẫn D:/YGServer Việt Hóa: mở file index trong thư mục wwwroot/res tìm dòng có đoạn "var language = "zh_CN" sửa zh_CN thành vn. Save file...
Posted on

Game thẻ tướng Ngục Quốc Tranh Phách Offline được Việt Hóa 80% đặc sắc.

Pass: mygamevn.com

Giải nén vào ổ D với đường dẫn D:/YGServer
Việt Hóa: mở file index trong thư mục wwwroot/res tìm dòng có đoạn “var language = “zh_CN” sửa zh_CN thành vn. Save file index lại, xóa cache trình duyệt.
Chạy lần lượt các file 1 – 2.
MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer