[Webgame] Ngự Linh Đạo Offline Việt Hóa

Xuất hiện tại Việt Nam giữa năm 2014 với tên gọi khác là Vạn Lính Tầm Ký, Ngự Linh Đạo dù chỉ phát hành sever lậu cũng được đông đảo người chơi quan tâm. Tải Ngự Linh Đạo Offline part 1 Tải Ngự Linh Đạo Offline part 2 Tải Ngự...
Posted on

Xuất hiện tại Việt Nam giữa năm 2014 với tên gọi khác là Vạn Lính Tầm Ký, Ngự Linh Đạo dù chỉ phát hành sever lậu cũng được đông đảo người chơi quan tâm.


Pass: mygamevn.com


Giải nén thành đường dẫn D:/NguLinhDao
Quan trọng:  Cài đặt môi trường Java
Click phải My Computer -> Advanced System Settings – > Advanced -> Environment Variable… rồi set JAVE_HOME và Path như hình
Chạy 1-Start MySQL, 2- Apache Tomcat, 3-Sever
Vào 127.0.0.1:1000/webfate (dùng UC Browser) để regg acc và chơi

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer