[Webgame] Liệt Hỏa Chính Trình Offline

Liệt Hỏa Chính Trình là webgame offline dạng màn hình ngang với đề tài dã sử khá hấp dẫn. Tải Liệt Hỏa Chính Trình Offline part 1 Tải Liệt Hỏa Chính Trình Offline part 2 Tải Liệt Hỏa Chính Trình Offline part 1 Tải Liệt Hỏa Chính Trình Offline part...
Posted on

Liệt Hỏa Chính Trình là webgame offline dạng màn hình ngang với đề tài dã sử khá hấp dẫn.


Pass: mygamevn.comGiải nén tại ổ đĩa D
Chạy Essamp
Chạy Start.BAT để chạy sever
Vào 127.0.0.1, tài khoản chỉ chứa số, ví dụ: 12345678 (test chơi đc trên UC Browser)

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer