[Webgame] Đắc Kỷ Offline Việt Hóa

Mygamevn.com xin giới thiệu tới các bạn webgame offline chiến thuật xây dựng và công thành  Đắc Kỷ. Tải webgame Đắc Kỷ Offline (75 Mb) Pass : mygamevn.com Giải nén ở ổ D Chạy lần lượt 1,2 Vào 127.0.0.1 để chơi game với tài khoản có sẵn lotquysu001/123456
Posted on

Mygamevn.com xin giới thiệu tới các bạn webgame offline chiến thuật xây dựng và công thành  Đắc Kỷ.

Pass : mygamevn.com
Giải nén ở ổ D
Chạy lần lượt 1,2
Vào 127.0.0.1 để chơi game với tài khoản có sẵn lotquysu001/123456

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer