[Tutorial & Download] Crossfire CE-REMOD (Tiếng Trung) Phiên bản giống Đột Kích VTC nhất

Phiên bản Đột Kích Offline giống 90% Đột Kích VTC với phong cahcs, đồ họa và súng,... Game sử dụng ngôn ngữ: 90% China và 10% Việt ngữ. Cửa hàng GP, CE (Vcoin đấy) đầy đủ súng xịn, súng lởm, báu vật, Killmark, nhân vật Đa chế độ chơi: Đấu...
Posted on
Phiên bản Đột Kích Offline giống 90% Đột Kích VTC với phong cahcs, đồ họa và súng,…

Game sử dụng ngôn ngữ: 90% China và 10% Việt ngữ.
Cửa hàng GP, CE (Vcoin đấy) đầy đủ súng xịn, súng lởm, báu vật, Killmark, nhân vật
Đa chế độ chơi: Đấu đội (thường, dao, súng lục, ngắm), đấu đơn (thường, dao, súng lục, ngắm), đặt bom…
Cấu hình: tối thiểu máy dùng chip Dual Core, Ram nên từ 2GB.Screen Shots


MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer