[Tutorial] Add Kim Nguyên Bảo, config Giang Hồ Vấn Kiếm Việt Hóa

Link tải game : http://skygonews.blogspot.com/2017/04/webgame-giang-ho-van-kiem-offline-viet.html 1. Add KNB và Đồng: - Cài đặt Navicat hoặc vào 127.0.0.1/phpMyAdmin - Tìm các dữ liệu:  database xqjgame -> bảng game_user ->ingotadd (đồng bạc khóa) database xqjgame-> game_role-> bingmoney và money
Posted on
1. Add KNB và Đồng:
Cài đặt Navicat hoặc vào 127.0.0.1/phpMyAdmin
– Tìm các dữ liệu: 

database xqjgame -> bảng game_user ->ingotadd (đồng bạc khóa)
database xqjgame-> game_role-> bingmoney và money

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer