Tổng hợp các lỗi hay gặp ở Sever

- Đăng nhập bị treo ở phần chọn Sever - Khắc phục : thoát ra đăng nhập lại. Rất may ở sever này việc Relogin ko cần phải thoát hoàn toàn sever rồi chạy lại, các bạn chỉ phải thoát Client thôi - Lỗi treo NPC khi click vào. Khắc phục...
Posted on

– Đăng nhập bị treo ở phần chọn Sever – Khắc phục : thoát ra đăng nhập lại. Rất may ở sever này việc Relogin ko cần phải thoát hoàn toàn sever rồi chạy lại, các bạn chỉ phải thoát Client thôi 
– Lỗi treo NPC khi click vào. Khắc phục : Lỗi lớn của các Sever trial  . Khắc phục là lại thoát Client thôi
– Đánh quái bị lag mãi ko chết. Khắc phục : Sống chung với lũ
– Mở Mini map lớn ra click vào điểm cần đến để di chuyển nếu bấm ESC nhân vật sẽ chạy bộ tại chỗ . Khắc phục : Chọn điểm cần đến rồi chờ nó chạy xong rồi mới thu nhỏ mapMyGameVN - The choice no.1 of professional gamer