[Mega/RPG] With Your Destiny Offline (WYD Online)

Mygamevn.com giới thiệu tới các bạn game sever private With Your Destiny Offline với phong cách và đồ họa khá giống với MU online. Tải With Your Destiny Offline part 01 Tải With Your Destiny Offline part 02 Tải MEGA Sync về để kéo MAXSPEED: https://mega.nz/MEGAsyncSetup.exe Pass: mygamevn.com   Config card...
Posted on

Mygamevn.com giới thiệu tới các bạn game sever private With Your Destiny Offline với phong cách và đồ họa khá giống với MU online.

 

Config card mạng: 192.168.1.10
– Nếu có Vmware, config card Vmware, rồi tắt card mạng thật (chạy sever xong có thể bật lại), nếu không có Vmware thì cứ config card mạng thật.
– Chạy lần lượt 1, 2, 3
– Chạy 4 để vào Client đăng nhập với tài khoản aaaaaa/aaaaaa

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer