Tổng hợp key active MS Office 2016

Key for Office 2016 là lựa chọn tốt nhất cho bạn nếu muốn sử dụng hết những tính năng của Office 2016. Vậy key Office như thế nào? Hãy đến với bài viết dưới đây. Key for Office 2016 là gì? Key for Office 2016 là sử dụng mã bản...
Posted on

Key for Office 2016 là lựa chọn tốt nhất cho bạn nếu muốn sử dụng hết những tính năng của Office 2016. Vậy key Office như thế nào? Hãy đến với bài viết dưới đây.

Key for Office 2016 là gì?

Key for Office 2016 là sử dụng mã bản quyền sản phẩm với Office 2016 để kích hoạt phần mềm này. Chỉ cần chi một khoản phí bản quyền nhất định là bạn đã có thể sử dụng toàn bô tính năng có trong Office 2016.

Những tính năng mới của Office 2016

-Tài liệu dễ dàng được chia sẻ: Bạn có thể chia sẻ file qua email, tin nhắn,…với nhiều loại file khác nhau .

-Làm nhiều việc khác nhau trên một tài liệu: Khi người soạn thảo văn bản bật chế độ chia sẻ mọi người trong nhóm có thể nhìn được văn bản người đó đang soạn thảo và chỉnh sửa. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể so sánh văn bản gốc với văn bản đã chỉnh sửa  để đưa ra kết quả tốt nhất.

-Trải nghiệm công cụ trên mọi thiết bị: Các hoạt động như soạn thảo văn bản, phân tích và trình diễn các tài liệu trong  Office 2016 sẽ đồng nhất trên nền tảng thiết bị người dùng.

-Tìm các câu lệnh nhanh chóng.

-Kiểm tra dữ liệu một cách nhanh chóng với công cụ Smart Lookup.

Vì sao nên dùng Key ?

-Nếu sử dụng Office 2016 không có bản quyền sẽ dẫn đến các mối nguy hại từ việc bị virus tấn công do không có lớp bảo vệ an toàn.

-Mất chi phí một lần nhưng sử dụng được mãi mãi.

-Khắc phục được lỗi ở những phiên bản trước.

-Có thêm nhiều tính năng mới.

Danh sách Key for Office 2016 mới nhất

+Office 2016 Professional Plus

23N8Q-PQM86-PMHQF-WMT7T-683MB

J8M2Q-JNDGB-9B469-CTT26-TJGDY

MC22N-XXW22-K6W7Q-7VPW8-Q69YB

XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

+Office 2016 Standard

BYNMG-WD86P-TJBC4-PPV66-8TYWC

JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM

VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB

+MS Office 2016 Key Visio Premium

PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ

+MS Office 2016 Keys Project Professional

YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

+Microsoft Office 2016 Product Key

GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW

DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6

J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6

R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B

YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6

JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM

PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK

7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

+Key setup Microsoft Office 2016 Free

NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-CPQVG

9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF

PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK

GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW

R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B

C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3

J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7

YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT

DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6

J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6

869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6

JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM

7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

Cách cài đặt phần mềm Office 2016

Bước 1: Tải phần mềm đặt Office 2016 về và giải nén.

Bước 2:  Mở folder lên, kéo xuống dưới và chạy file setup.

Bước 3: Lựa chọ hình thức cài đặt

Có 2 hình thức cài đặt cho bạn lựa chọn:

+Install: Cài đặt tất cả các phần mềm có trong Office 2016

+ Customize: Lựa chọn cài đặt một số phần mềm như word, excel, powerpoint.

Nếu chọn  Customize nhấn vào nó.

Lựa chọn cài đặt

Bước 4: Ứng dụng nào bạn muốn dùng thì giữ nguyên còn ứng dụng nào không thì chọn Not Available. Tiếp đến ấn Install Now.

Chọn ‘Not Available’

 

Bước 5: Cuối cùng nhấn Ok để xác nhận.

Xác nhận

Chờ xác nhận

Những cách kích hoạt bản quyền Key for Office 2016

Cách 1: Kích hoạt thủ công bằng Key

Bước 1: Bạn mở file Text Document

Ra ngoài màn hình desktop > Nhấn chuột phải chọn Text Document

Mở file Text Document

Bước 2: Copy Code kích hoạt office 2016

Copy đoạn bên dưới và dán vào file .txt:

@echo off

title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2016&echo – Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1

:server

if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com

if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com

if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com

if %i%==4 goto notsupported

cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.

cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)

explorer “http://MSGuides.com”&goto halt

:notsupported

echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/downloadmsp

:halt

pause >nul

Bước 3: Lưu File Txt

Vào  Menu File > Chọn Save As..

Lưu file Txt

Bước 4: Đổi tên file txt

Đổi tên file

 

Bước 5: Chạy file cmd

Nhấn chuột phải vào File “1click.cmd” chọn Run as administrator

Chạy file

Cách 2: Kích hoạt tự động bằng CMD

Bước 1: Download Activate Office 2016

 

Bước 2: Nhấn chuột phải vào file.cmd chọn Run as administrator

Bước 3: Chờ giao diện chạy

Có  thông báo ‘Product activation successful’ thì bạn đã kích hoạt thành công.

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer