Hướng dẫn tải Game trên Google Drive bị quá lượt tải

Hướng dẫn tải game trên Mygamevn khi Google Drive bị quá lượt tải. Nếu file đã quá giới hạn tải làm theo hướng dẫn dưới Bước 1: Lưu về Drive của mình Chuyển link tải  https://drive.google.com/uc?id=1Jl5sosU2CTbjZhL0rHnMEEQZaRq6Lu-z về dạng:  https://drive.google.com/file/d/phần ID của File/view Thêm chú thích Bước 2:  Tạo bản sao...
Posted on

Hướng dẫn tải game trên Mygamevn khi Google Drive bị quá lượt tải.


Nếu file đã quá giới hạn tải làm theo hướng dẫn dưới
Bước 1: Lưu về Drive của mình
Chuyển link tải
 https://drive.google.com/uc?id=1Jl5sosU2CTbjZhL0rHnMEEQZaRq6Lu-z
về dạng: 
https://drive.google.com/file/d/phần ID của File/view
Thêm chú thích
Bước 2: 
Tạo bản sao cho file đã lưu về
Bước 3:
Tải file bản sao lưu về. Nhớ xóa và vào thùng rác để xóa sau khi tải tránh Drive tràn dung lượng
MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer