[MEGA/OneDrive] World of Warcraft Offline 2018 | WOW Offline 2018

World of Warcraft (WoW) vẫn được xem là game MMORPG thành công nhất từ trước tới nay trên toàn thế giới. Cùng trải nghiệm phiên bản offline. Sever WoW: http://123link.pw/CvSIjRdy Client (16,6 Gb) http://123link.pw/q7JL http://123link.pw/91IiKF http://123link.pw/SwYUXZ http://123link.pw/45UL http://123link.pw/ds5H7VCJ http://123link.pw/jZga2vl http://123link.pw/9acJaA6b http://123link.pw/SUvGz4r http://123link.pw/Xs7JnFPt http://123link.pw/2KmA http://123link.pw/hGVi http://123link.pw/YF2oJBNt http://123link.pw/cTi1 http://123link.pw/JlQ36 http://123link.pw/2xgw http://123link.pw/NlqKK http://123link.pw/EXQQ Sever...
Posted on

World of Warcraft (WoW) vẫn được xem là game MMORPG thành công nhất từ trước tới nay trên toàn thế giới. Cùng trải nghiệm phiên bản offline.

Pass giải nén: mygamevn.com
HƯỚNG DẪN CHẠY SEVER:
– Giải nén sever và chạy Jeuties Repack Control.exe
– Chọn các đường dẫn như sau:
Server Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5Core
MySQL Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5ServerMySQLbin
Apache Path : chọn đến thư mục Jeuties Blizzlike Repack 9.8.5ServerApachebin

Chạy lần lượt 
MySQL Server 
Start the Apache Server
Start the Auth Server 
Start the World Server

Vào 127.0.0.1 để đăng ký tài khoản
Vào client chạy WoW,exe để chơi
Hướng dẫn set và lệnh GM

Xem nội dung ẩn

Cấu hình tối thiểu
Operating system: Windows XP/Vista/7
CPU: Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
Memory: 2GB (1 GB for Windows XP)
Graphics: NVIDIA GeForce 6800
Hard Disk Drive: 25GB
Cấu hình đề nghị
Operating system: Windows 7 x64 (SP1)
CPU: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, AMD Athlon 64 X2 2.6GHz or above
Memory: 4GB 
Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT or above
Hard Disk Drive: 25GB

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer