[Fshare/Chiến thuật] War for the Overworld My Pet Dungeon

War for the Overworld My Pet Dungeon là phiên bản mở rộng của tựa game chiến thuật thời gian thực. Bạn sẽ đóng vai trò thực hiện nhiệm vụ của Underlord tạo ra một hầm mộ với vô số bẫy chết người để tiêu diệt kẻ thù. War for the Overworld...
Posted on

War for the Overworld My Pet Dungeon là phiên bản mở rộng của tựa game chiến thuật thời gian thực.

Bạn sẽ đóng vai trò thực hiện nhiệm vụ của Underlord tạo ra một hầm mộ với vô số bẫy chết người để tiêu diệt kẻ thù. War for the Overworld My Pet Dungeon cho người chơi khoảng trống trong hầm mộ để bắt đầu xây dựng. Với lối chơi thời gian thực, người chơi có thể chủ động trong các quyết định khi xảy ra chiến đấu. Bạn sẽ chỉ huy quân lính, sử dụng phép thuật để ngăn cản kẻ thù.
Overworld My Pet Dungeon mang tính chiến thuật vi mô khi người chơi phải khai thác thức ăn và vàng để cấp cho đội quân của mình.

Cấu hình tối thiểu
OS: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10
Processor: Dual Core CPU @ 2.5GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GT450 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
G3D Mark: 1500
Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
Sound: Speakers or headphones
Cấu hình đề nghị
OS: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Processor: Quad Core CPU @ 2.5GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia GTX 560 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
G3D Mark: 3000
Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
Sound: Speakers or headphones

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer