[Fshare/Chiến thuật] Cossacks 3 Path to Grandeur

Phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game chiến thuật Cossacks 3 Path to Grandeur đã chính thức ra lò. Đây là phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game Cossack nổi tiếng một thời. Xem lại bài viết phiên bản trước: Cossack 3 Guardians of the Highlands  Tải Cossacks...
Posted on
Phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game chiến thuật Cossacks 3 Path to Grandeur đã chính thức ra lò.

Đây là phiên bản cập nhật mới nhất của dòng game Cossack nổi tiếng một thời.
Xem lại bài viết phiên bản trước: Cossack 3 Guardians of the Highlands 


Cấu hình tối thiểu:
OS: Windows XP/7/8/10
Processor: Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz / Core i3 1.6GHz / AMD Athlon II X2 280
Graphics: nVidia GeForce 9600 GT / Radeon HD 4830 / Intel HD5000
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space
Additional Notes: Screen Resolution – 1280×768
Cấu hình đề nghị
OS: Windows XP/7/8/10
Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: nVidia GeForce 560 / ATI Radeon HD 7900 Series
DirectX: Version 9.0c
Storage: 6 GB available space
Additional Notes: Screen Resolution – 1920×1080

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer