Báo lỗi phát sinh trong quá trình chơi

Do mình chưa có thời gian test nên có thể vẫn còn nhiều lỗi phát sinh như đánh quái ít Exp... Các bạn có thể comment ở ô dưới để mình fix nhé
Posted onDo mình chưa có thời gian test nên có thể vẫn còn nhiều lỗi phát sinh như đánh quái ít Exp…
Các bạn có thể comment ở ô dưới để mình fix nhé


MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer