[4share/Action] Chernobyl Terrorist Attack

Tựa game hành động Chernobyl Terrorist Attack khai thác đề tài thảm họa hạt nhân tại Chernobyl tại Ukraina. Cốt truyện với mở đầu là tổ chức khủng bố tại Nga đánh chiếm khu vực rộng lớn tại Chernobyl, lo sợ chúng sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, chính...
Posted on

Tựa game hành động Chernobyl Terrorist Attack khai thác đề tài thảm họa hạt nhân tại Chernobyl tại Ukraina.

Cốt truyện với mở đầu là tổ chức khủng bố tại Nga đánh chiếm khu vực rộng lớn tại Chernobyl, lo sợ chúng sẽ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, chính phủ cử đại tại Yuri Rykov lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Số lượng vũ khí của Chernobyl Terrorist Attack khá đa dạng với MP5 có ống ngắm, AK 47, súng bắn tỉa, shotgun trong một môi trường chơi mở, linh hoạt.

Cấu hình tối thiểu:
OS: Windows XP
Processor: Intel Core i3
Memory: 1 GB RAM
Graphics: GeForce 8600
Storage: 3200 MB available space

MyGameVN - The choice no.1 of professional gamer